Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Anh Văn Lớp 6 Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 16:45:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4,5,7 (18h – 20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Mạnh kiếm hùng
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Anh Văn Lớp 6 Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: