Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 10 Lớp 11 Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 00:38:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10, Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t3+t5 (6h->)
Thông tin: 2 hsinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 10 Lớp 11 Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: