Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 10 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 14:34:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, lương 800k/2b
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp (sau 5h30->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 10 Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: