Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 10 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 15:22:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, lương 1tr8/3b
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn:Tối T2, 3,5 (18h-20h) , sáng T5
Thông tin: học sinh nữ, trường Tân Bình
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 10 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: