Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 11 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 05:10:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T7, CN
Thông tin: học sinh nam, trường Vista
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 11 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: