Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 11 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 18:05:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T3,5 (từ 8h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường phước long
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 11 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: