Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 11 Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 05:02:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,4,5,6 (15h-17h)
Thông tin: học sinh nữ, hơi yếu
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 11 Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: