Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 8 Lớp 10 Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 16:07:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 3+5
Thông tin: 2 hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 8 Lớp 10 Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: