Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 9 Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 01:35:22

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 5+7+sáng CN
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 9 Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: