Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 9 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 19:34:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T46 (9h30 -11h)
Thông tin: học sinh nam, lớp 8 lên 9
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, ưu tiên nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 9 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: