Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 20:12:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T7,CN (3h-5h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Đất Cuốc Bắc Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: