Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 21:11:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng CN (từ 8h trở đi), T6 (từ 18h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh nữ, trường Hùng Vương
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 An Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: