Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 15:23:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: CN (từ 14h hoặc 14h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường thực hành sư phạm
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Bình Nhâm Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: