Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 06:35:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6 (từ 17h, 17h15)
Thông tin: học sinh nam, trường Thủ Thiêm
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: