Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 08:08:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 500.000đ/tháng, 125k/1buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng CN (9h – 11h)
Thông tin: học sinh nam, học trường năng khiếu thể dục thể thao
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: