Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 01:51:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 3+5 từ 19h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: