Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 14:42:31

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T24 (Từ 18h trở đi), T7 (15h – 18h), CN rãnh cả ngày
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Thượng Hiền
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Thới Hòa Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: