Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 18:44:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối trừ 3+5
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương

Viết một bình luận