Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 23:27:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, 2tr8/tuần 3b -dạy 90phút
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn: Tối T2345 + T6 (chiều 14h-16h) + sáng T7, CN
Thông tin: học sinh nam, học chậm
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: