Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 23:34:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng CN
Thông tin: học sinh nam, trường Lương văn can
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Minh Tân Dầu Tiếng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: