Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 19:42:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4 (chọn từ 18h đến 20h30)
Thông tin: 2 học sinh nam, trường Nguyễn Hữu Huân
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 An Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: