Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 04:31:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,4 (18h30 – 20h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Thủ Thiêm
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: