Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 6 KCNST1, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 10:26:30

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 500.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: chiều t7 lúc 16h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: KCNST1, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 6 KCNST1 Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: