Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 7 Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 15:12:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sx tối 35 hoặc 7
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 7 Bình An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: