Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 8 Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 05:29:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6,7 (19h – 21h)
Thông tin: học sinh nam, trường Đồng Khởi
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 8 Tân Mỹ Bắc Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: