Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 8 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 06:06:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,7 (từ 18h trở đi), CN (Chiều-tối)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Gia Thiều
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 8 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: