Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 9 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 20:54:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.120.000đ/tháng, 140.000/buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sáng T2 (7h30-9h) + chiều T2 (15h-16h30)
Thông tin: nhóm hs
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, dạy 90p/buổi. Phí
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 9 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: