Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Ôn Thi Đại Học Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 16:46:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều sắp xếp với học sinh (từ 15h trở đi)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Ôn Thi Đại Học Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: