Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Nhảy Hiện Đại Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 09:30:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Nhảy Hiện Đại,
Lớp dạy:
Mức lương: 150.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp T7-CN
Thông tin: nhóm học sinh, học nhảy K-POP
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Nhảy Hiện Đại An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: