Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 1 Lớp 4 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 00:24:00

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 4,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng sắp xếp (8h -12h)
Thông tin: 4 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 1 Lớp 4 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: