Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 1 Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 21:14:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t246 (6h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, kèm thêm toán, tv
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 1 Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: