Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 2 Lớp 4 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 05:42:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 4,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t3 + 5 (5h30->)
Thông tin: 1 bé nam + 1 bé nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 2 Lớp 4 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: