Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 2 Lớp 7 Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 23:13:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều t7+cn
Thông tin: 2 hs
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 2 Lớp 7 Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: