Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 2 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 13:05:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (18h -20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hoàng Diệu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 2 Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: