Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 2 Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 13:06:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng Sắp xếp T23456 (từ 8h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, lớp 1 lên 2
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Giáo viên chuyên dạy luyện chữ đẹp
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 2 Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: