Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 3 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 00:20:44

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,cn (sắp xếp)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 3 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: