Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp Lá Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 03:20:42

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp T2->6 (rãnh 10h sáng -> 15h chiều
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, ưu tiên giáo viên trẻ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp Lá Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: