Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sinh Lớp 12 Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 20:53:53

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Sinh,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối T3 (từ 18h trở đi) + Sáng T7 (từ 8h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, lớp 11 lên 12
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sinh Lớp 12 An Điền Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: