Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sinh Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 09:06:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Sinh,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng hoặc chiều trước 17h30
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sinh Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: