Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hàn Lớp 7 Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 18:59:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hàn,
Lớp dạy: Lớp 7, Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng, 2.300.000
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nam lớp 7, học viên nữ 40 tuổi
Yêu cầu: Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hàn Lớp 7 Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: