Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã An Sơn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 15:29:37

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4,CN (19h30 -21h)
Thông tin: học sinh nam 17tuổi, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Người Gốc Hoa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã An Sơn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa An Sơn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: