Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 13:15:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T5,T6 ( từ 17h trở đi)
Thông tin: nhóm 5- 6 học viên
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Long Nguyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: