Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa KCN VSIP, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 12:39:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (20h30 -22h30)
Thông tin: học viên nữ, 34tuổi, học từ đầu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: KCN VSIP, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa KCN VSIP Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: