Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa KCNST1, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 10:16:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (18h30 -20h)
Thông tin: 2 học sinh lớp 10
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: KCNST1, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa KCNST1 Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: