Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Lớp 4 Lớp 6 Lớp 7 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 23:28:00

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 6, Lớp 7,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN ( sắp xếp)
Thông tin: 3 học sinh lớp 4, lớp 6, lớp 7
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Lớp 4 Lớp 6 Lớp 7 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: