Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Lớp 4 Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 06:40:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN( sáng 9h trở đi, chiều chọn khung giờ từ 14h đến 17h)
Thông tin: học sinh nữ trường Việt Úc
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Lớp 4 Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: