Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 11:35:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx với ph
Thông tin: 4 hv
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: