Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 18:48:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng T2-4-6 (8h-10h)
Thông tin: hs nữ 12t
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Đâu tháng 11
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: