Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/03/2021 09:31:22

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sx sáng-chiều-tối
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, 1 tháng đầu học trực tiếp. Sau đó học online
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: