Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 18:24:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.800.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp chiều (từ 13h đến 15h30)
Thông tin: học viên nữ, học giao tiếp hằng ngày
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Phú Tân Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: